Healing Klankschalen

Tibetaanse klankschalen zijn gesmeed van 7 verschillende soorten metaal. In meerdere mate hiervoor gebruikte metalen zijn koper en tin. In mindere mate, ongeveer 1 tot 2% van de totaal gebruikte metalen zijn ijzer, lood, zink, aluminium en nikkel aanwezig. Tegenwoordig is de term Tibetaanse klankschaal meer een verzamelnaam en zegt het eigenlijk niet zo veel meer over de herkomst. Een goede klankschaal brengt een pulserende klank voort. Door verschillende kloppers te gebruiken kun je meerdere klanken uit een schaal laten komen.

Om je er een voorstelling van te maken hoe het werkt, kun je je het beste visualiseren dat je een steen in het water gooit…. Op de plaats waar je de steen gegooid hebt, ontstaan allemaal kringen. Deze verspreiden zich dan met steeds groter wordende kringen over het water.¬†Tijdens de Healing vindt er in ons lichaam hetzelfde effect plaats door de trillingsfrequentie van de schalen, omdat ons lichaam voor minimaal 70% uit water bestaat.¬†Het geluid van de klankschalen zorgt ervoor dat de spanningen en blokkades in ons lichaam los trillen.